Estrokad - För lokal behandling av besvär som orsakas av östrogenbrist i slidan hos kvinnor efter deras regelbundna menstruationsperiod (menopaus).

LÄNKAR/ REFERENSER

LÄNKAR:

www.1177.se Sjukvårdsrådgivningen. Här hittar man fakta och praktiska råd om sjukdomar och olika besvär, undersökningar, behandlingar och läkemedel.

www.fass.se  Här kan man hitta information om olika läkemedel

www.lakemedelsverket.se

www.imsociety.org Länk till International Menopause Society

 

REFERENSER:

Referenser till text på hemsidan

Nappi et al. Climacteric 2012;15:36-44. Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes(VIVA)- results from an international study.

SBU Rapport 159, maj 2002.

Produktresumé Estrokad, www.fass.se.

Griesser H, et al. Maturitas 2012;71:360-8.

 

 

För att använda Estrokad korrekt, kontakta läkare för rätt diagnos och läs noggrant bipacksedeln innan behandling

 

Intressant artikelserie

Idagsidan på Svd publicerade en intressant artikelserie om klimakteriet med nya infallsvinklar. Läs den gärna www.svd.se