BEHANDLING

Lokal östrogenbehandling

Vid behandling av besvär som beror på torra slemhinnor i underlivet t ex klåda, torrhet och smärta vid samlag, rekommenderas i första hand lokal behandling med östrogen. Rådgör med din läkare innan du börjar med östrogenbehandling på grund av svårigheten att själv ställa korrekt diagnos.

Vävnaden i vaginan har en extremt hög känslighet för östrogen. Det innebär att lokal behandling oftast är tillräcklig för att bygga upp slemhinnan igen samtidigt som man får en liten påverkan på övriga kroppen.

Olika östrogen

Det finns idag två olika lokala östrogen:

  • Östriol eller estriol – lågpotent östrogen
  • Östradiol eller estradiol – medelpotent östrogen

Både östriol och östradiol finns naturligt i kroppen. Skillnaden är att östradiol är 80-100 gånger mer potent (starkare) än östriol. I samråd med läkare kan du själv välja det som passar dig bäst.

Läs mer om olika behandlingsalternativ här.

Rulla till toppen