FRÅGOR OCH SVAR

Vad händer i kroppen under och efter klimakteriet?

När kvinnan närmar sig övergångsåldern eller klimakteriet minskar äggstockarnas produktion av könshormonet östrogen. Under denna period känner många kvinnor av svettningar och värmevallningar.  Allt eftersom östrogennivån sjunker tilltar symtom på olika underlivsbesvär. När kvinnan är runt 60 år har östrogenproduktionen nått sin bottennivå. Det är också då som ungefär hälften av kvinnorna börjar få underlivsbesvär som torra slemhinnor.

Varför får många kvinnor torra slemhinnor i underlivet?

Östrogen har som funktion att underlätta blodcirkulationen i underlivets vävnader, hålla slemhinnorna tjocka och fuktiga och skydda mot infektioner. När östrogenproduktionen avtar och till slut når sin bottennivå blir slemhinnorna i slidan och urinröret tunnare och skörare. Det kan medföra sveda, klåda, irritation samt smärta vid samlag. Även bakteriefloran och pH-balansen i underlivet förändras, vilket gör att äldre kvinnor oftare drabbas av infektioner.

Vilka är de vanligaste symtomen vid torra slemhinnor i underlivet?

De vanligaste symtomen när man har torra slemhinnor i underlivet är sveda, klåda, irritation samt smärta vid samlag. Även urinvägsinfektioner är ett vanligt symtom.

Hur behandlas de olika besvären?

Kontakta sjukvården vid symtom i underlivet för att få en rätt ställd diagnos. Vid enbart besvär av torra slemhinnor och inga andra klimakteriebesvär rekommenderas i första hand lokal östrogenbehandling. Slemhinnan i slidan har en extremt hög känslighet för östrogen varför behandling med lågpotent östrogen i låga doser är fullt tillräckligt. Vid besvär som svettningar och värmevallningar rekommenderas oftast behandling med medelpotent östrogen i form av tabletter eller plåster, som påverkar hela kroppen (systemisk behandling).

Har lokal östrogenbehandling någon påverkan på resten av kroppen?

Lokal behandling med östrogen har generellt sett en försumbar påverkan på övriga kroppen men det varierar mellan olika östrogen och på vilket sätt det tillförs kroppen (vagitorium, gel, tablett).

Vilka är de vanligaste biverkningarna?

I början av behandlingen kan lokal irritation eller klåda uppträda. Hos de flesta försvinner dessa biverkningar vid fortsatt behandling. Blir biverkningarna besvärande kontakta din läkare.

Hur länge kan behandlingen pågå?

Är du nöjd med behandlingen kan du fortsätta eftersom lokal östrogenbehandling är en kontinuerlig behandling. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3-4 veckor, kontakta läkare.

Rulla till toppen